Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιεων την Τετάρτη

Διπλή συνεδρίαση τη Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Αινιάνων. Η πρώτη ειδική συνεδρίαση αφορά τα οικονομικά του Δήμου, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει 68 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ των θεμάτων  ενδιαφέρον παρουσιάζουν η εκλογή αντιπροσώπων στην ΠΕΔ,    η έγκριση Ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 2500 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» , η εκ νέου συγκρότηση των ΔΣ της Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου και του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, η  συγκρότηση επιτροπών και  η έγκριση προσλήψεων  προσωπικού για τον Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 1o Έγκριση του Απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2o Έγκριση του ισολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018

Εισηγητής Δήμαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Θέμα 1ο

Εκλογή εκπροσώπων του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 2ο

Έγκριση Ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 2500 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 3ο

Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Λαμίας».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 4ο

Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 5ο

Ανάκληση υπ.αριθ.319/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 6ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 7ο

Τροποποίηση του καταστατικού της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 8ο

Ανάκληση υπ.αριθ.320/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ( ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 9ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ( ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 10ο

Τροποποίηση των παρ.2 και 9 του «Άρθρου μόνον» της συστατικής πράξης της «ΔΕΥΑΛ» και εναρμόνιση στις διατάξεις : α) του άρθρου 1 περί «Σύστασης –Αντικείμενο» Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4483/2017 [ΦΕΚ Α΄107/2017] και β) του άρθρου 3 Ν.1069/80 περί «Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4604/2019 [ΦΕΚ Α΄50/2019] τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 [ΦΕΚ Α΄134/2019] και την παρ.6Α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 [ΦΕΚ Α’ 139].

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 11ο

Εκλογή εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) του Δήμου Λαμιέων, ως εταίρου, στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Περιφερειακή Ενωση Στερεάς Ελλάδας για τον Θερμαλισμό-Αειφορία-Πολιτισμό» και σε κάθε Γενική Συνέλευση, για τη δημοτική περίοδο από 01/09/2010 έως 31/12/2023.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 12ο

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Λαμιέων.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 13ο

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφοριακού

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 14ο

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ονοματοθεσίας

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 15ο

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Πολεοδομίας–Χωροταξίας.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 16ο

Εκλογή εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως εταίρου στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση, για τη δημοτική περίοδο από 01/09/2010 έως 31/12/2023.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 17ο

Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση (με τους αναπληρωτές τους) του Δήμου Λαμιέων, ως εταίρου, στο «Κέντρο Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες», για τη δημοτική περίοδο από 01/09/2010 έως 31/12/2023.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 18ο

Εκλογή εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, στο Δίκτυο με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 40-45» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 19ο

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της υπό του άρθρου 14 παρ.3 εδαφίου α΄ και β’ του υπ.αριθ. 8/1979 Κανονισμού «Περί Ναών και Ενοριών (ΦΕΚ Α’ 1/198)» «ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑΣ», για τη δημοτική περίοδο από 01/09/2010 έως 31/12/2023.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 20ο

Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων, ως μελών της τριμελούς επιτροπής αποσφράγισης κιβωτιδίων (παγκαριών) των μη ενοριακών ναών των Κοιμητηρίων του Δήμου, για τη δημοτική περίοδο από 01/09/2010 έως 31/12/2023.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 21ο

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λαμιέων (άρθρο 76 Ν.3852/2010)»

Εισηγητής

Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Θέμα 22ο

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας – Έγκριση σύστασης Δημοτικής Αστυνομίας

Εισηγητής

Δήμαρχος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Θέμα 23ο

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 254/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της χρηματοδότησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» προϋπολογισμού 1.796.641,00 €.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 24ο

Αποδοχή της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 25ο

Τροποποίηση της με αρ. 452/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Κατ’ εξαίρεση εφαρμογή πενθήμερης εργασίας & λειτουργίας σε 24ωρη βάση υπαλλήλων Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων»

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

Θέμα 26ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 27ο

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 28ο

Kαθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2018

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 29ο

Έγκριση χορήγησης βραβείων αριστείας μαθητών 3ου ΓΕΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ – «κληροδότημα Κ. Μουστάκα»-αυτοτελούς διαχείρισης

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 30ο

Περί «Διαγραφής οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 31ο

Περί «Διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 32ο

Περί επιβολής προστίμου λόγω παράνομης υπαίθριας διαφήμισης

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 33ο

Έγκριση οριστικών πρωτόκολλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 34ο

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 63 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Μεγάλο Στενό» της Τ.Κ. Ροδωνιάς με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 35ο

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Λογγά» της Τ.Κ. Ροδωνιάς με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 36ο

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 29 στρεμμάτων στην θέση «Σχολικό» του οικισμού Καρυάς της Τ.Κ. Ροδωνιάς με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 37ο

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 63 στρεμμάτων (πρώην σχολικός κλήρος) στην Τοπ. Κοινότητα Φραντζή με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 38ο

Εκμίσθωση δύο αγροτεμαχίων στην θέση «Γιούρτια» και στην θέση «Κατσαρά» της Τ.Κ. Λειανοκλαδίου με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 39ο

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 109 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια» της Τ.Κ. Ανθήλης με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής

Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 40ο

Αποστολή κατάστασης καλλιτεχνικού προσωπικού έτους 2019-2020 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 41ο

Καθορισμός διδάκτρων – παροχών του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας , για το σχολικό έτος 2019-2020

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 42ο

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 43ο

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 44ο

Συστέγαση γ΄ και δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 45ο

Ένταξη του ∆ήµου Λαμιέων στο Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση Καταστατικού, ορισµός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 46ο

Συγκρότηση και ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 47ο

Επανασύσταση επιτροπής ισότητας των φύλων

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 48ο

Τροποποίηση σύστασης πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102.

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζούφλας

Θέμα 49ο

Τροποποίηση σύστασης πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» της πράξης ‘Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων με κωδικό MIS 5002102»

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζούφλας

Θέμα 50ο

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 219/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής του χρονικού σημείου λήξης της παράτασης λειτουργίας της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ 5002577.

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζούφλας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 51ο

Τροποποίηση της 155/2018 Α.Δ.Σ. «περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημο ii» και αποδοχής χρηματοδότησης συνολικού ποσού για το Δήμο μας 290.000,00 €» ως προς το 2ο σκέλος αυτής.

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 52ο

Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Λαμιέων για ένα έτος

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 53ο

Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου Λαμιέων με το Φιλοζωικό Σύλλογο Φθιώτιδας.

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 54ο

Παράταση χρόνου ταφής

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 55ο

Σύσταση Επιτροπής Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 56ο

Έκφραση άποψης για απαγόρευση βοσκής

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 57ο

Ηλεκτροδότηση νέου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 58ο

Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γοργοποτάμου (Αλεπόσπιτα)ή Αμουρίου»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 59ο

Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση Θερινού Δημοτικού Θεάτρου»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 60ο

Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση βρεφικού τμήματος Γ΄ Παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 61ο

Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Ε. Λιανοκλαδίου»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 62ο

Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση Βατότητας Κοινοτικών Δρόμων ΤΚ Παυλιανης»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 63ο

Περί σύστασης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «συντήρηση αγροτικής οδοποιίας δε Λαμίας – Γοργοποτάμου – Παυλιανης στον Δήμο Λαμιεέων για τα έτη 2017-2018 (α φάση)»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 64ο

Περί σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πεζοδιαδρομή-σύνδεση ιαματικών λουτρών Καλλιδρόμου με Δαμάστα»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 65ο

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 349/2019 ΑΔΣ και λήψη νέας περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «αποπερατώσεις νεκροταφείων δημοτικών ενοτήτων»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 66ο

Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 67ο

Παράταση προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 68ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου «συντηρήσεις – μονώσεις δημοτικών κτιρίων»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment