Νέο Φορολογικό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για τα ακίνητα

Ψαλίδισαν» τη φοροαπαλλαγή για τις επισκευές στα ακίνητα, ενώ καθιερώνονται νέου τύπου έλεγχοι στις μισθώσεις τύπου Airbnb, με το φορολογικό νομοσχέδιο. Νέα διαδικασία  προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιων ακινήτων- Δυνατότητα πώλησης ακινήτων με απλήρωτο ΕΝΦΙΑ

Ψαλίδισαν την φοροαπαλλαγή για επισκευές ακινήτων

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά στις δαπάνες για τις επισκευές – ανακαίνιση των κτισμάτων, το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου προέβλεπε την έκπτωση φόρου του 40% για ποσό μέχρι 48.000 ευρώ στην τετραετία, ήτοι θα αναγνωρίζονταν ποσό ύψους 19.200 ευρώ (48.000Χ40%).

Στο οριστικό κείμενο του νομοσχεδίου ορίζεται ότι το ανώτατο ποσό των δαπανών που θα αναγνωρίζονται θα είναι το ποσό των 16.000 ευρώ, στην τετραετία. Από το ποσό αυτό θα εκπίπτει από τον φόρο το 40% ήτοι το ποσό των 6.400 ευρώ, το οποίο θα κατανέμεται ισόποσα στα επόμενα τέσσερα έτη.

Στο πλαίσιο αυτό, το ανώτατο ποσό έκπτωσης που θα δικαιούται για κάθε έτος ο ιδιοκτήτης ακινήτου θα είναι μόλις 1.600 ευρώ, αντί των 4.800 ευρώ, που προβλεπόταν αρχικά. Σε αντιστάθμισμα για τη μείωση της φοροέκπτωσης των δαπανών ανακαίνισης, διατηρείται η μείωση κατά 5% του φορολογητέου εισοδήματος από ακίνητα, λόγω αυτόματης έκπτωσης δαπανών για επισκευή και συντήρηση. Στο αρχικό νομοσχέδιο η έκπτωση του 5% είχε καταργηθεί.

Έλεγχοι στις μισθώσεις τύπου Airbnb- Κυρώσεις και  βαριά πρόστιμα

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπεται η παροχή δυνατότητας στην ΑΑΔΕ να ζητεί από τις εταιρείες βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων πληροφοριακά στοιχεία για τις μισθώσεις και μάλιστα εάν αρνούνται ή δεν τα παραχωρήσουν έγκαιρα προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 100.000 ευρώ και ηλεκτρονικό λουκέτο στην Ελλάδα! Επίσης όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν δήλωναν τα εισοδήματα τους από τις μισθώσεις, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν διότι τα πρόστιμα θα είναι 5.000 ευρώ.

Ειδικότερα «παρέχεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να ζητά εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή.

Το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο να εισπράξει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 60 εκατ ευρώ από την αύξηση της δήλωσης των εισοδημάτων από τους ιδιοκτήτες που μισθώνουν τα ακίνητα τους στις πλατφόρμες τύπου Airbnb καθώς και από τα τυχόν πρόστιμα

Πώληση χωρίς πληρωμή ΕΝΦΙΑ

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει ότι τα ακίνητα για τα οποία οφείλεται ΕΝΦΙΑ, ή ο ιδιοκτήτης του οφείλει ΕΝΦΙΑ για άλλα ακίνητα που έχει στην κατοχή του, μπορεί να μεταβιβαστούν, αλλά ο συμβολαιογράφος θα παρακρατήσει τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ, από το τίμημα και θα τον αποδώσει στην εφορία.
Σήμερα ένα ακίνητο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί εάν προηγουμένως ο ιδιοκτήτης του, δεν εξοφλήσει τον ΕΝΦΙΑ.

Νέα διαδικασία για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ακινήτων

Σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων,  καθορίζεται νέα διαδικασία για την αναπροσαρμογή και την επέκτασή τους σε νέες περιοχές. Για τον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως ποιότητα κατασκευής, παλαιότητα, θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας για τα διαμερίσματα, εμπορικότητα δρόμου, ύπαρξη παταριού ή υπογείου για τα καταστήματα, καλλιεργητική αξία, τουριστική ή παραθεριστική σημασία για τα αγροτεμάχια και άλλα.

Με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχέδιου, επιδιώκεται η βελτίωση των διαδικασιών, καθιστώντας αυτές πιο ευέλικτες και αποδοτικότερες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητά τους, καθώς και η δημιουργία ενός νέου ευέλικτου πλαισίου που θα επιτρέπει τη συχνότερη επικαιροποίηση του προσδιορισμού της αξίας ακινήτων. Η μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία αφορά στην επέκταση και στον εξορθολογισμό του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας, καθώς σημαντικό μέρος της περιουσίας παρέμεινε για μακρά περίοδο εκτός ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού, με αντίστοιχη επίπτωση στην κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης. Απώτερος στόχος είναι, μέσα από τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό του πλαισίου να καταστεί η φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία οικονομικά πιο αποτελεσματική και κοινωνικά πιο δίκαιη.

Για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων καταργούνται οι σημερινές περιφερειακές επιτροπές που εισηγούνται τις τιμές ζώνης και η ειδική τριμελής επιτροπή. Έτσι συγκροτείται από το Υπουργείο επιτροπή για τη σύνταξη εισήγησης για τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης.

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της γενικής γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών εισηγείται προς την Επιτροπή τη διαμόρφωση των ζωνών και τους συντελεστές αυξομείωσης των τιμών (συμμετέχουν σ’ αυτή μεταξύ άλλων και δύο εμπειρογνώμονες) για τη σύνταξη εισήγησης για τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης, που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment