«Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης»- Πρόσκληση σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση την Τετάρτη

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης» που εδρεύει στη Λαμία, προσκαλεί όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα

 την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30-19.30,

 στο Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας στην Πλατεία Διάκου στη Λαμία.

Κατά τη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

Ø  Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα  των ετών 2019-2022.

Ø  Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού των ετών 2019-2022.

Ø  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Ø  Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία (όπως προβλέπεται από το καταστατικό του Συλλόγου), τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την 6η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, σε επαναληπτική Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στο Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας.

Την ίδια ημέρα, Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022,  θα ακολουθήσουν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία των ταμειακά ενήμερων μελών.

Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται, όσα από τα παλαιά μέλη έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το έτος 2021, την οποία μπορούν να αποδώσουν έως και πριν την έναρξη της Γ.Σ., και όσα νέα μέλη κατέθεσαν έγγραφες αιτήσεις μαζί με τη συνδρομή έως την 1/6/2022 και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ έως 5/6/2022.

Χρόνος έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η 19.30 και λήξεως αυτής η 21:00

Επίσης, σας γνωστοποιούμε ότι τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να υποβάλουν ενυπογράφως την επισυναπτόμενη αίτηση για την υποψηφιότητά τους μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ ή στο email του Σωματείου m.i.a.r.1940.1950@gmail.com. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινίζεται αν η υποψηφιότητα αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή. Ελπίζοντας στην αθρόα προσέλευσή σας, σας ευχαριστούμε  για μια ακόμα φορά για το ενδιαφέρον σας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«Φίλοι  Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης»
*Πληροφορίες
Πάρης Φούντας, Γεν. Γραμματέας
Τηλ-φαξ 2231044961 κ 6932269378
 
 
και

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.