Το πρόγραμμα της Παρέμβασης Πολιτών για τη Λαμία για κοινωνική πολιτική, ασφάλεια, υγεία

Δημοσιεύουμε σήμερα το 5ο μέρος του Προγράμματός μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, είναι επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής για όλους τους δημότες που βιώνουν τις συνέπειες της κρίσης με πολιτικές που θα μειώνουν το κόστος διαβίωσης με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ειδικότερη μέριμνα χρειάζεται για στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που βιώνουν μορφές κοινωνικού αποκλεισμού. Ενάντια στα φαινόμενα της νέας φτώχειας, ενάντια στη βία της ανεργίας και της πείνας, τη βαρβαρότητα της ύπαρξης αστέγων, την περιθωριοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, δεσμευόμαστε στους δημότες μας, ότι κεντρικός μας στόχος είναι κανένας κάτοικος χωρίς σπίτι, ρεύμα, θέρμανση, νερό, τροφή, περίθαλψη.

Η «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ» έθεσε πρώτη τη δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η προηγούμενη δημοτική αρχή υιοθέτησε την πρότασή μας. Πολύ γρήγορα όμως παρουσιάσθηκαν φαινόμενα, εμπορικής εκμετάλλευσης των κοινωνικών αγαθών, κακοδιαχείρισης των πόρων των δομών και εκλογικής εκμετάλλευσης τους, δείγμα της νοοτροπίας και της σημερινής δημοτικής αρχής.

ΣΤΟΧΟΣ…

· Να αναδείξουμε την κοινωνική πολιτική, ως συνισταμένη των συνολικών ενεργειών της τοπικής κοινωνίας και των κινημάτων, υψώνοντας ασπίδα κοινωνικής προστασίας για να ανατρέψουμε την ανθρωπιστική κρίση.

· Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη δουλειά, την κατοικία, την πρόσβαση όλων στο νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενθαρρύνοντας κάθε συλλογική προσπάθεια κοινωνικής αλληλεγγύης με την ενίσχυση και τη δημιουργία κοινωνικών δομών για όλα τα βασικά αγαθά ( κατοικία, τροφή, υγεία, παιδεία, πολιτισμό) .

· Να στηρίξουμε τους άνεργους και τους νέους που βλέπουν ως μοναδική διέξοδο τον ξενιτεμό δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας τόσο σε

παραδοσιακούς τομείς όσο και σε νέες καινοτόμες δραστηριότητες.

…και ο τρόπος

· Καταγραφή των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργων, άστεγων κ.λπ.) και ολοκληρωμένη έρευνα, σε συνεργασία με φορείς, για τις ανάγκες της πόλης και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.

· Αύξηση του μόνιμου προσωπικού της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής στις απαραίτητες ειδικότητες : κοινωνιολόγος, ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής.

· Πρωτοβουλία για δικτύωση και συντονισμό του επιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγοι, εμψυχωτές, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές κ.λ.π.) που παρεμβαίνουν σε διαφορετικούς τομείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Βοήθεια στο σπίτι -Δομή για την κακοποίηση -Πρόνοια – Σχολεία κ.λ.π.).

· Γραφείο πληροφόρησης πολιτών σε θέματα νομικής φύσης για δάνεια, πλειστηριασμούς, επιδότηση ρεύματος και δομών αλληλεγγύης.

· Δημιουργία δομής φιλοξενίας αστέγων και ανήμπορων δημοτών.

· Απαλλαγή άπορων δημοτών από τα δημοτικά τέλη.

· Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου.

· Αναβάθμιση λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου με διανομές τροφίμων, ρούχων και βασικών ειδών σε όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη.

· Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες με ευθύνη του Δήμου και με κοινωνικά κριτήρια.

· Δημιουργία ειδικού κέντρου φροντίδας ΑμεΑ με δράσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχοσωματικής υγείας στο πλαίσιο ομάδων στήριξης.

· Δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις υποστηρικτικές δομές του Δήμου.

· Μεταγυμνασιακή δομή ημερήσιας εκπαίδευσης για τους απόφοιτους των ΕΕΕΕΚ.

· Σύσταση Κ.Δ.ΑΠ – ΑμεΑ για τη δημιουργική απασχόλησή τους.

· Αναγνώριση και κατοχύρωση ρόλου Κοινωνικού Εταίρου στα σωματεία και τις συλλογικότητες των ΑμεΑ και των χρονίως πασχόντων, ώστε να συμμετέχουν στα όργανα λήψης των αποφάσεων του Δήμου που τους αφορούν, σύμφωνα με το πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος «τίποτα για μας χωρίς εμάς»

· Ενίσχυση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών με απορρόφηση όλων των παιδιών των οικογενειών που πλήττονται από την κρίση και των εργαζόμενων γονέων.

· Λειτουργία Κοινωνικών Φροντιστηρίων με δωρεάν μαθήματα στα σχολεία της γειτονιάς. Στελέχωση με εκπαιδευτικούς που θα ενταχθούν σε προγράμματα αλληλεγγύης που θα διεκδικήσει ο Δήμος ή με εθελοντές εκπαιδευτικούς.

· Αναβάθμιση και επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», ώστε να καλύπτει όσους έχουν ανάγκη με αύξηση των θέσεων εργασίας. Στελέχωση της δομής με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό. Ορθολογική αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού και των μονάδων. Ένταξη των εργαζομένων στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου με μόνιμη και σταθερή εργασία, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

· Συμμετοχή σε προγράμματα ένταξης προσφύγων στην τοπική κοινωνία και διευκόλυνσή τους σε θέματα οικογενειακών επανενώσεων.

· Στήριξη των Ρομ με τη λειτουργία Ιατροκοινωνικών Κέντρων, τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες, επιμορφωτικά σεμινάρια.

· Χρησιμοποίηση ενδιάμεσου από την ίδια ομάδα, ως βοηθού του εκπαιδευτικού, για την ομαλή ένταξη των τσιγγανοπαίδων ξεκινώντας από την προσχολική αγωγή.

· Αναβάθμιση των ΚΑΠΗ με ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ που συγχωνεύτηκαν.

· Διεύρυνση των παροχών – υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και σε άνεργους ενήλικους συμπολίτες μας.

· Ένταξη των ηλικιωμένων σε εθελοντικά προγράμματα ενεργού γήρανσης (π.χ. παραμυθάδες στα ΚΔΑΠ, εμπειρικοί εκπαιδευτές μεταφέροντας τις επαγγελματικές εμπειρίες τους στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης κ.λ.π.) αξιοποιώντας το κίνητρο για δημιουργική συμμετοχή στον ελεύθερο χρόνο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

· Εκπόνηση σχεδίων πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών. Ενημέρωση των δημοτών μέσα από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. και την ιστοσελίδα του Δήμου. Οργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας.

· Εξασφάλιση ενεργητικής πυροπροστασίας, αντισεισμικής θωράκισης και αντικεραυνικής προστασίας σε σχολεία και κτίρια ευθύνης του δήμου. Είναι ανεπίτρεπτο τα σχολεία μας σήμερα να μην διαθέτουν προστασία από κεραυνούς.

· Εφοδιασμός όλων των σχολείων και των δημοτικών υπηρεσιών με τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

· Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας.

ΥΓΕΙΑ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα η Υγεία είναι θεμελιώδες δημόσιο αγαθό και η πολιτεία έχει την ευθύνη να το εξασφαλίσει σε όλους.

Ο Δήμος, ως θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, οφείλει :

· Να παρεμβαίνει στους επιδημιολογικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας, την ποιότητα νερού και των τροφίμων.

· Να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα σχολεία και τους δημόσιους χώρους, τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, την ασφάλεια των μετακινήσεων, τους τακτικούς ελέγχους των ρύπων της ατμόσφαιρας, την αγωγή υγείας.

· Να ενισχύσει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.

· Να υποστηρίξει τη λειτουργία για να αποτραπεί το κλείσιμο του Κέντρου Φυσικής Ιατρκής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.).

. Να μεριμνά υποστηρικτικά για την υγεινομική κάλυψη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

· Να λειτουργήσει Δημοτικό Ιατρείο Πρόληψης με στόχο την ενημέρωση των δημοτών κάθε ηλικίας.

· Να υποστηρίξει μητέρες κατά τη διάρκεια θηλασμού ( π.χ. καθορισμός φιλικών σημείων θηλασμού).

· Να λειτουργήσει και να στηρίξει το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο και να συνεργαστεί με τα Πολυιατρεία και το Νοσοκομείο για τους εργαστηριακούς ελέγχους και τη νοσηλεία.

· Να συμβάλει στην κατάρτιση Υγειονομικού Χάρτη της περιοχής ώστε να προσδιοριστούν και να ιεραρχηθούν οι πραγματικές ανάγκες των δημοτών.

· Να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός μακροχρόνιου σχεδίου βελτίωσης της υγείας μέσα από προγράμματα ενημέρωσης και μαζικού αθλητισμού.

· Να εφαρμόσει τη νομοθεσία για απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους.

· Να παρέχει ουσιαστική βοήθεια σε πολίτες με ζητήματα ψυχικής υγείας μέσα από τα ΚΑΠΗ και του προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι».

· Να συντονιστεί με τους αρμόδιους φορείς και τα κινήματα πολιτών για την πλήρη στελέχωση του Νοσοκομείου Λαμίας με ιατρικό – νοσηλευτικό – εργαστηριακό προσωπικό , την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού, την επάρκειά του σε υγειονομικό υλικό και φάρμακα και την επαρκή χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

· Να διεκδικήσει την οργάνωση και στελέχωση αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας με δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών.

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment