Τελείωσε η δικαστική διένεξη – Ξεκινάει η διανομή σχολικών γευμάτων και στη Λαμία

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία δύο χρόνια, η κυβέρνηση, στα πλαίσια του κοινωνικού κράτους, της φροντίδας, της αλληλεγγύης και της προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, έχει θεσμοθετήσει τη διανομή γευμάτων στους μαθητές των σχολείων της χώρας.

Για την τρέχουσα σχολική περίοδο, μεταξύ άλλων σχολείων της χώρας, δήλωσαν συμμετοχή και δώδεκα σχολεία της Λαμίας, του Γοργοποτάμου και του Λιανοκλαδίου, που κρίθηκαν δικαιούχοι για την χορήγηση των γευμάτων.

Δυστυχώς, ενώ στα περισσότερα σχολεία η διανομή των γευμάτων άρχισε κανονικά, στα παραπάνω σχολεία, όπως και στα αντίστοιχα οκτώ ακόμη δήμων της χώρας, οι συμμετέχοντες στον σχετικό διαγωνισμό προμηθευτές υπέβαλαν ενστάσεις κατά του κύρους του.

Παρά το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο απέρριψε, άμεσα, τις ενστάσεις, οι εν λόγω προμηθευτές επέλεξαν να εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν η μη συμμετοχή, μέχρι σήμερα, των σχολείων αυτών στη διανομή των γευμάτων.

Σήμερα, μετά την τελεσίδικη υπέρ του Δημοσίου απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου και την επίσπευση των διαδικασιών από τον ΟΠΕΚΑ, το πρόβλημα λύθηκε οριστικά και, έστω και τους δύο τελευταίους μήνες της σχολικής χρονιάς, τα γεύματα θα διανεμηθούν κανονικά.

Θα ήθελα να επισημάνω την επίμονη και αποτελεσματική προσπάθεια του ΟΠΕΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος και να υπενθυμίσω προς τους προμηθευτές ότι η νόμιμη προάσπιση των συμφερόντων κάθε ανθρώπου είναι θεμιτή και σεβαστή, πρέπει όμως να αναλογιζόμαστε και την κοινωνική διάσταση των εκάστοτε ενεργειών μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Ν. Φθιώτιδας

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment