Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 15-10- 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ

Θέμα 1ο Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Θέμα 2ο : Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 3ο : Άσκηση ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ενώπιον του Εφετείου Λαμίας .

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα 4ο : Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82841 του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων»

Θέμα 5ο : ΄Εγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την : «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολειού Λαμίας»

Θέμα 6ο : ΄Εγκριση πρακτικού για τροποποίηση της αριθ. πρωτ.: 22682/04-06-2019 σύμβασης προμήθειας : «Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος) ενεργο-ποιώντας τα δικαιώματα προαίρεσης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment