Σε Γενική συνέλευση καλούν την Κυριακή 24/9 τα μέλη τους οι «Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης»

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης» που εδρεύει στη Λαμία, προσκαλεί όλα τα

ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα την 17η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Λαμία.

Κατά τη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

Ø  Απολογισμός Δράσεων του Σωματείου των ετών 2022-2023.

Ø  Προτάσεις δράσεων.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία (όπως προβλέπεται από το καταστατικό του Συλλόγου), τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Λαμία.

Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται, όσα από τα παλαιά μέλη έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το έτος 2023, την οποία μπορούν να αποδώσουν έως και πριν την έναρξη της Γ.Σ.

Ελπίζοντας στην αθρόα προσέλευσή σας, σας ευχαριστούμε  για μια ακόμα φορά για το ενδιαφέρον σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                                    Η Γενική Γραμματέας

   Βασιλική Λάζου                                                        Σοφία Βακιρτζηδέλη

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.