Πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων την Δευτέρα

                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2019 -2021.

Θέμα 2ο :Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Θέμα 3ο : Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την :«προμήθεια ετοίμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Λαμίας» προϋπολ. 147.465,00€

Θέμα 4ο : Περί άσκησης η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 290/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας

Θέμα 5ο : Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29303/18-7-2019 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Κ. Λ. του Λ.

Θέμα 6ο : Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α84/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας

Θέμα 7ο : Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α83/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας

Θέμα 8ο : Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 217/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας

Θέμα 9ο : Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 262/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας

Θέμα 10ο : Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. Α86/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείο

Θέμα 11ο : Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας», προϋπολογισμού 285.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Θέμα 12ο : Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «Προσθήκη κατ’ επέκταση δυο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο δημοτικό σχολείο Γοργοποτάμου», προϋπολ. 228.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Θέμα 13ο : ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από παγία προκαταβολή

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                          ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment