Παράταση ζητούν οι Δήμαρχοι καθώς κλείνουν τα παραθυράκια των απ΄ευθείας αναθέσεων-Τι αποφάσισε η ΠΕΔ Στερεάς

Ο νέος νόμος 4412/46 που αφορά “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  απασχόλησε τη συνεδρίαση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος τη Δευτέρα 29 Αυγούστου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΕΔ «μετά από διαλογική συζήτηση που έριξε φως σε ορισμένες ασάφειες και κακοτεχνίες του νέου νόμου αποφάσισε ομόφωνα να συνταχθεί με την πρόταση της ΚΕΔΕ για αναστολή εφαρμογής του νόμου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017″ .

Οπως ανέφερε στην εισήγηση του θέματος ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Λουκάς Υπερήφανος «ο νόμος  που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8/8/2016 αλλάζει άρδην  το τοπίο σε ότι αφορά την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τις Υπηρεσίες μας χωρίς να υπάρχει μια εύλογη μεταβατική περίοδος». «Στο πλαίσιο αυτό σας καλώ να συνταχθούμε με την απόφαση της ΚΕΔΕ που ζητά την αναστολή εφαρμογής, για τους δήμους της χώρας, του νόμου αυτού έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση του συνόλου των υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις και των διευκρινιστικών εγκυκλίων και υποδειγμάτων εγγράφων, που προβλέπονται από τον ίδιο το νόμο».

Να θυμίσουμε ότι η ΚΕΔΕ  στην ανακοίνωση της τονίζει ότι ο νόμος κινείται σε θετική κατεύθυνση, αλλά σε αρκετά σημεία είναι δυσνόητος και περιέχει ασάφειες (π.χ. άρθ. 118 περί διαδικασιών απ’ ευθείας αναθέσεων τεχνικών έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών), με παραπομπές σε άλλα νομοθετήματα και πρόβλεψη για έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση, κυρίως για τις διαδικασίες που αφορούν σε συμβάσεις κάτω των κοινοτικών ορίων.
Επίσης, ζητεί την νομιμοποίηση, με νομοθετική ρύθμιση, όλων των πράξεων που έχουν διενεργηθεί από τους δήμους για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (8/8/2016), οι οποίες τυχόν δεν έχουν εφαρμόσει τις νέες διατάξεις, αφού είναι αδύνατο να προσαρμόσουν οι υπηρεσίες τις διαδικασίες τους, λόγω της πολυπλοκότητας και των ασαφειών του νόμου.
Γιατί ζητούν παράταση  εφαρμογής  του νέου νόμου  οι Δήμαρχοι;
Η επίσημη θέση είναι ότι υπάρχουν ασάφειες , είναι δυσνόητος και  οι υπηρεσίες  των Δήμων δεν είναι έτοιμες να τον εφαρμόσουν γιαυτό ζητούν περίοδο προσαρμογής .
 Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους όμως,   ο νέος νόμος παρά τη βιαστική ψήφιση του για να συμμορφωθεί η ελληνική Διοίκηση στις μνημονιακές επιταγές,  βάζει μια κάποια τάξη και ενισχύει τη διαφάνεια   κατά τη σύναψη των  συμβάσεων των Δήμων με ιδιώτες για προμήθειες υλικών, αναθέσεις υπηρεσιών, μελετών και δημοσίων έργων και   ιδιαίτερα κλείνει τα παράθυρα   στις απ΄ευθείας αναθέσεις.  Μέχρι τώρα  όταν το ποσό της σύμβασης δεν ξεπερνούσε   τις 15.000  ευρώ  (το οποίο με τις παράτυπες κατατμήσεις  έργων που κατά κόρον αποφάσιζαν οι Οικονομικές επιτροπές  των Δήμων και τα ΔΣ των δημοτικών επιχειρήσεων  έφτανε σε πολύ μεγαλύτερα ποσά) είχαν δημιουργήσει ένα  καθεστώς αδιαφάνειας που ενίσχυε τη διαφθορά και τις ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις. Ασε που από κεκτημένη ταχύτητα πολλοί Δήμοι συνέχισαν να κάνουν απ΄ευθείας αναθέσεις κατα το δοκούν αγνοώντας  ψηφισμένο από τη Βουλή νόμο. Για παράδειγμα,  ο νέος νόμος  για  τις δημόσιες συμβάσεις προβλέπει  ηλεκτρονική κλήρωση  για μελέτες και κατασκευές δημοσίων έργων μέχρι το ποσό των 20.000 ευρώ.
Τι εξουσία θα έχει  δηλαδή,  ο κάθε Δήμαρχος όταν  δεν θα μπορεί να κάνει μια απ΄ευθείας αναθεσούλα  στον γιο του κουμπάρου;

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment