Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την «Αποκεντρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων» από την «Παρέμβαση Πολιτών για τη Λαμία» (βίντεο & φώτο)

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2014 πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε στη Λαμία με πρωτοβουλία της δημοτικής κίνησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ»  μια ενδιαφέρουσα εκδή­λωση-συζήτηση  με θέμα : « Η απο­κε­ντρω­μένη δια­χεί­ριση των απορ­ριμ­μά­των σε όφε­λος της κοι­νω­νίας και όχι των εργολάβων».

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Τάσος Κεφα­λάς, ηλεκτρολόγος μηχανικός  μέλος της Πρω­το­βου­λίας Συνεν­νό­η­σης για τη Δια­χεί­ριση των Απορ­ριμ­μά­των (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) και η Δέσποινα Σπανούδη, χημικός μηχανικός και πρώην Περιφ. Σύμβουλος   ενώ ακολούθησε ένας  δημιουργικός διάλογος πάνω στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Στην παρουσίαση, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους ο Δήμαρχος Λαμίας και Πρόεδρος της ΦΟΔΣΑ Στερεάς  Νίκος Σταυρογιάννης και ο Αντιδήμαρχος  Γ. Ρούλιας, ο Δήμαρχος Λοκρών Νίκος Λιόλιος, ο Δήμαρχος Ελάτειας Γιώργος Γώγος και ο επικεφαλής της ΠΕΠΛΑ Παν. Στασινός . Παρευρέθηκαν επίσης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασ. Κυριακάκης, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι  και αρκετοί πολίτες. Να σημειωθεί ότι το θέμα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αυτοδιοικητικών μια και  το επόμενο διάστημα  οι Δήμοι  είναι υποχρεωμένοι να πάρουν καθοριστικές  αποφάσεις για τον τρόπο που θα διαχειριστούν τα απορρίμματα τους, αποφάσεις που θα τους δεσμεύσουν για πολλά χρόνια.

Ο κ. Κεφαλάς ανέλυσε την εναλλακτική πρόταση διαχείρισης των απορριμμάτων, που έχει καθιερωθεί σαν η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Πρόκειται για μια πρόταση στηριγμένη στις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, ήπιας όχλησης και μέγιστης ανάκτησης, που στηρίζεται στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων   μέσω της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Μια πρόταση οικονομική, περιβαλλοντικά φιλική  και με προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο δήμων ή ομάδων γειτονικών δήμων, κάτω από δημόσιο και κοινωνικό ελέγχου. Μια εναλλακτική λύση στο οξύ πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμάτων στη χώρα μας  χωρίς την εμπλοκή των μεγάλων εργολαβικών ομίλων με τις φαραωνικές μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων  με ΣΔΙΤ  που προωθεί η κυβέρνηση εξυπηρετώντας επιχειρηματικά λόμπι.

Στη συνέχεια η κ. Σπανούδη  αναφέρθηκε στην αρνητική  εμπειρία του  ΠΕΣΔΑ Στερεάς, στα οξυμένα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στο σχεδιασμό λύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια  και τις δυνατότητες  να προχωρήσει με τη στήριξη των πολιτών η εναλλακτική πρόταση της αποκεντρωμένης, ολοκληρωμένης  διαχείρισης των απορριμάτων  με βάση και την υπάρχουσα εμπειρία.

Οπως τονίστηκε, η κυβέρνηση με  διοικητικές παρεμβάσεις « από τα πάνω» και  με την αδιαφανή, σε βαθμό σκανδάλου, λειτουργία των λεγόμενων «Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης»,  «φοβίζοντας» τις δημοτικές αρχές για τις προθεσμίες που τρέχουν για  τα πρόστιμα της ΕΕ  προσπαθεί να εξαφανίσει τις αποκεντρωμένες δημοτικές δραστηριότητες διαχείρισης των απορριμμάτων  και να διασφαλίσει ότι το σύνολο, σχεδόν, των αστικών αποβλήτων, σύμμεικτα και χωρίς καμία προδιαλογή, θα οδεύει απρόσκοπτα προς τις συγκεντρωτικές περιφερειακές εγκαταστάσεις, με τα μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας (αύριο και της καύσης) και τους μεγάλους ΧΥΤΑ.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Λαμίας Νίκος Σταυρογιάννης παίρνοντας το λόγο επισήμανε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και πολλοί Δήμοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε ιδιώτες για την αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω αδυναμίας προσλήψεων προσωπικού. Στο Δήμο Λαμίας όπως είπε ο κ. Σταυρογιάννης η αποκομιδή γίνεται με  μόνιμο και έκτακτο προσωπικό. Ακολούθως ενημέρωσε για   τους σχεδιασμούς του Περιφερειακού ΦΟΣΔΑ  που μέχρι τώρα ήταν ανενεργός. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Λαμίας,  το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι θέμα της Αυτοδιοίκησης και τέτοιο πρέπει να μείνει. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει ξανά η Διοικούσα Επιτροπή του ΦΟΣΔΑ Στερεάς  και  θα καταλήξει σε προτάσεις  οι οποίες  θα μπουν σε δημόσια διαβούλευση αφού γίνει ενημέρωση και εξειδικευτούν τα μεγάλα πρόστιμα της ΕΕ  για τις χωματερές που θα αρχίσουν να τρέχουν από τις αρχές του 2016 . Ειδικότερα ο κ. Σταυρογιάννης  διευκρίνισε ότι ο ΦΟΣΔΑ Στερεάς είναι ΑΕ αλλά όχι ΣΔΙΤ  όπως οι υπόλοιπες Περιφέρειες και έχει εξασφαλιστεί δημόσια χρηματοδότηση 75 εκ. για την διαχείριση των απορριμμάτων συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης  του ΧΥΤΑ Λαμίας Υπάρχει ήδη η θετική εμπειρία των δημοτικών ΧΥΤΑ που ήδη  λειτουργούν στη Θήβα και Φωκίδα ανέφερε ο κ. Σταυρογιάννης ενώ   έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ζητώντας  πληρέστερη ενημέρωση  και κωδικοποίηση της  εναλλακτικής πρότασης που   κατατέθηκε από τους εισηγητές. Επίσης έγιναν   παρεμβάσεις των  παρευρισκόμενων αυτοδιοικητικών και   τονίστηκε  η ανάγκη  να εφαρμοσθεί ένα εναλλακτικό σχέδιο  μικρής κλίμακας διαχείρισης των απορριμμάτων  από τους Δήμους  της περιοχής μας  χωρίς την εμπλοκή των ΣΔΙΤ προς όφελος των τοπικών κοινωνιών .

΄Όπως υπογραμμίστηκε,  για την εφαρμογή  του εναλλακτικού αυτού  μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων,  κρίσιμη είναι η  στάση  των Δήμων και η  σταθερή απόφαση τους να προβάλλουν αντίσταση στις κυβερνητικές και επιχειρηματικές πιέσεις.  Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αναγνωρίζει στους Δήμους  ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: «διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ)». Δραστηριότητες που αρκετοί δήμοι έχουν αρχίσει να ασκούν ή προσανατολίζονται να ασκήσουν.  Στη διαδικασία αυτή  καθοριστικό  ρόλο θα παίξει η ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών  οι οποίοι  θα κληθούν σε τελική ανάλυση να πληρώσουν το κόστος των φαραωνικών μονάδων  επεξεργασίας των αποβλήτων  και θα υποστούν τις συνέπειες της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής τους.

 Βίντεο με αποσπάσματα από τις εισηγήσεις των ομιλητών


DSC_1119 DSC_1125 DSC_1136

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

0 comments