Δήμος Λαμιέων: Η σύσταση διαδημοτικού αναπτυξιακού οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.» στη συνεδρίαση της Παρασκευής

Η πρώτη δια ζώσης (αλλά κεκλεισμένων των θυρών) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων μετά τα περιοριστικά μέτρα λόγω  της επιδημίας του κορονοϊού την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την 8η πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ Γιώργου Κυροδήμου, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 από τις 19:00’ με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Οι σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα μέχρι την Τετάρτη (20/5) και ώρα 12:00’ το μεσημέρι να δηλώσουν αν επιθυμούν να συμμετάσχουν με τη φυσική τους παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, με την παρουσία μόνο δημοσιογράφων (ένας ανά μέσο).

Μεταξύ των θεμάτων  ξεχωρίζει η δημιουργία ενός νέου Διαδημοτικού Αναπτυξιακού Οργανισμού με πρωτοβουλία του δήμου Λαμιέων και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ».  Πρόκειται για  μια σύγχρονη «Αμφικτυονία»,  μεταξύ πέντε δήμων της Φθιώτιδας  Λαμιέων, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δομοκού, Μακρακώμης και Στυλίδας οι οποίοι θα συνεργαστούν με σκοπούς αναπτυξιακούς, επιστημονικούς, προώθησης της απασχόλησης και προβολής των περιοχών τους με παράλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που θα έχουν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

 Αναλυτικά  τα θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης Βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαμιέων στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Λαμιέων, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δομοκού, Μακρακώ-μης και Στυλίδας, με την επωνυμία «Αμφικτυονίες Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.». Έγκριση σχεδίου καταστατικού

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τρο-ποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3ο: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Διεύθυνσης Πυροσβεστικής  Ν. Φθιώτιδας για  ίδρυση εποχικού Πυροσβεστικού Κλι-μακίου στη Κοινότητα Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Περί «Απευθείας εκμίσθωση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Αν-θήλης στα πλαίσια του άρθρου 196 του Ν.4555/18»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 5ο: Tροποποίηση της αριθ. 75/2020 ΑΔΣ ως προς την διάρκειας μίσθωσης , απ ευθείας εκμίσθωσης ακίνητου –  «κληρ/ματος   κ. Μουστάκα Υ/3ου    ΓΕΛ Μουστάκειου  Λαμίας»  -αυτοτελούς διαχείρισης  Δήμου Λαμιέων, λόγω  μη  σύννομης    ελαχίστης  διάρκειας   μίσθωσης  με τον ν. 4242/2014 , για το είδος της μίσθωσης .

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Θέμα 6ο: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί της υπ’ αριθμ. 76/25-2-2020  απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑ-ΜΙΑΣ

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 7ο: Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 8ο: Αίτημα Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  (Π.Α.γ.Ο.) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 9ο: Μη έκδοση άδειας λειτουργιάς Δ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 10ο: Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α’171) στο Δήμο Λαμιεών

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

Θέμα 11ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 12ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσω-ματώνονται στο έργο «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 13ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές-Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών Κτιρίων»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 14ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσω-ματώνονται στο έργο «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 15ο: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμί-ας»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 16ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 17ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 18ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλα-στικού χλοοτάπητα».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 19ο: Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment