Δήμος Λαμιέων: Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αίτηση της Αντιπολίτευσης για την πορεία των έργων διαχείρισης απορριμάτων

Έκτακτο δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Λαμιέων συγκαλείται την Τετάρτη 25η Ιανουαρίου 2023  ώρα 6.00 μετά από αίτημα   22 Δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, για την πορεία των έργων διαχείρισης των απορριμμάτων και το κίνδυνο να «χαθεί» η δημόσια χρηματοδότηση .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ»,στην οδό Αινιάνων 6, την 25η του μηνός Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ για το θέμα που διαλαμβάνεται στην με αριθμ. πρωτ. 1354/12-01-2023 αίτηση είκοσι δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας (το 1/3 και πλέον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί: α) με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α ́112), τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ. πρωτ.39456/22),46731/13-7-2022 και 82/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/221/οικ.128/03-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΜ1346ΜΤΛ6-0ΧΚ) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/30.12.2022 (ΦΕΚ-7005/τ.Β ́/31.12.2022) Κ.Υ.Α. περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Κυριακή 01 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.β) με τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά στο σύνδεσμο: https://gnosis-conf.whereby.com /dimotiko-symboulio, σύμφωνα με τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22) και 46731/13-7-2022 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Λαμιέων στο YouTube.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Ηρ. Κυροδήμος

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.