Έναρξη εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαμιέων για το επόμενο σχολικό έτος

Ξεκινούν από σήμερα 22 Μαΐου οι εγγραφές στους ανακαινισμένους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαμιέων για το σχολικό έτος 2023-24 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 30 Ιουνίου.

Για την καλύτερη ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων υπενθυμίζουμε ότι οι δομές του Δήμου μας συμμετέχουν στη δράση του ΕΣΠΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Δικαίωμα εγγραφής έχουν :

· στο Α΄ Βρεφικό Σταθμό τα βρέφη που γίνονται 6 μηνών έως και το τέλος Σεπτεμβρίου του 2023 και μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών.

· στα βρεφικά τμήματα τα βρέφη που γίνονται 18 μηνών έως και το τέλος Σεπτεμβρίου του 2023 και μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών, ενώ

· στα νηπιακά τμήματα όλα τα παιδιά που γίνονται 2,5 ετών ως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2023 και μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δύναται να γίνει:

• είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων-κηδεμόνων κατόπιν συνεννόησης με τον Σταθμό από 08:00 πμ – 14:00 μμ κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών.

• είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε σχολείου.

Για όσους δεν επιθυμούν κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, δίνεται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το Σταθμό ενδιαφέροντος, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαμιέων στο ισόγειο της οδού Φλέμιγκ& Ερυθρού Σταυρού, Λαμία, 35131 .

Οι ανακαινισμένοι Σταθμοί μας, καθώς και οι εξωτερικοί χώροι τους, πληρούν τους αυστηρούς κανόνες ασφάλειας που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τέλος γίνεται προσπάθεια, ώστε οι ήδη παρεχόμενες από τους Σταθμούς μας υπηρεσίες (πχ παιδίατρος, γυμναστής, μουσικός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός) να εμπλουτιστούν. Στο πλαίσιο αυτό θα ενημερωθείτε με κάθε πρόσφορο τρόπο, όταν αυτές τελεσφορήσουν (πχ σχολικό λεωφορείο).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με τον Βρεφικό, Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό του Δήμου που επιθυμούν.

Στοιχεία επικοινωνίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

1. Α΄ Βρεφικός Σταθμός Υψηλάντη, Κάλβου & Μακροπούλου, Άνοιξη 223150119 1.paidikos@lamia-city.gr

2. Β ΄Παιδικός Σταθμός Αθηνών 32, Νέα Άπλιανη 2231032969 2231350167 b.paidikos@lamia-city.gr

3. Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Πιστόλη ,Νέα Μαγνησία 2231028652 2231350120.paidikos@lamia-city.gr

4. ΣΤ΄  Βρεφονηπιακός Σταθμός Νήσου Ρω, Καλύβια 2231029357 2231350123 paidikos@lamia-city.gr

5. Ζ ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγ. Παρασκευής & Γαλανού, Γαλανέικα 2231052337 2231350124 paidikos@lamia-city.gr

6. Η΄ Παιδικός Σταθμός Σταυρός 2231350126 2231061705. paidikos@lamia-city.gr

Δικαιολογητικά εγγραφών

1. Αίτηση γονέα .( κατεβάστε εδώ )

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου

συμβίωσης. Πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής, απαιτείται επίσημη μετάφραση του.

3. Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς ή αποδεικτικό ότι πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού (κατεβάστε εδώ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

7. Υπεύθυνη δήλωση ,ότι τα επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.

8. Για τα βρεφικά τμήματα η επιλογή θα γίνει με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και βάσει μοριοδότησης.

Δικαιολογητικά επανεγγραφών

1. Αίτηση επανεγγραφής (κατεβάστε εδώ)

2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής στοιχείων εγγραφής.

3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.