«Atalanti Hills» Εμμονή του ΥΠΕΚΑ για «φαραωνική» τουριστική πολιτεία

 Εις εκ των υποβολέων της φωτογραφικής διάταξης, και όχι της μοναδικής, στον νόμο 4030/11 νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις του ΥΠΕΚΑ καθ’ ύλην αρμοδίου για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, αποκαλύπτεται. Ακούει στο όνομα «Τουριστικό χωριό Atalanti Hills«, κοντά στην Αταλάντη του νομού Φθιώτιδας, όπου επιχειρείται σε δασική έκταση και αναδασωτέα σε ένα τμήμα της να κατασκευασθεί και να λειτουργήσει ολόκληρη πολιτεία από το 2005. Τρία πεντάστερα ξενοδοχεία, συνολικής δυναμικότητας 3.677 κλινών, τρία γήπεδα γκολφ 18 οπών, συνεδριακό κέντρο 500 συνέδρων, 3.712 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, υδάτινο πάρκο, ακαδημία τένις, ιππικό κέντρο, ελικοδρόμιο κ.λπ. Πρόκειται για το νέο «σύνθετο τουριστικό προϊόν” που εισήγαγε το Χωροταξικό τουρισμού επί Σουφλιά και εξειδίκευσε επί το δυσμενέστερο με τον νόμο 4002/11 η κυβέρνηση Παπανδρέου τον περασμένο Αύγουστο.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ ανέλαβε να το «υπηρετήσει» διά της Βουλής τροποποιώντας τον νόμο 998/1979 για τα δάση μέσω ρύθμισης (άρθρο 55, παράγραφος 13, του νόμου 4030/11). Βάσει αυτής, για τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις σε δασικές εκτάσεις αυξάνεται στο 20% το ποσοστό της έκτασης που μπορεί να κτισθεί από το 10% και εφόσον οι δασικές εκτάσεις καλύπτονται από βλάστηση αειφύλλων ή φυλλοβόλων πλατυφύλλων σε ποσοστό τουλάχιστον 80% και η συνολική προς αξιοποίηση έκταση είναι μεγαλύτερη των 3.000 στρεμμάτων…
Ήδη η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, στις 29.3.2012, γνωμοδότησε θετικά επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «που αφορά την τουριστική αξιοποίηση έκτασης στην περιοχή Έξαρχος, Δήμου Αταλάντης, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, φερόμενης ιδιοκτησίας ‘Λοκρός Μονοπρόσωπη ΕΠΕ'».
Δασαρχείο Αταλάντης: Δασική και καμμένη η προς ανάπτυξη έκταση
Όμως το Δασαρχείο Αταλάντης, με έγγραφό του στις 9.3.2012, καθιστά κάτι παραπάνω από σαφές, ότι: από τα 12.329 στρέμματα τα 11.918 είναι έκταση δασικού χαρακτήρα, καλυπτόμενη από θαμνώδη, κυρίως, αλλά και δενδρώδη δασική βλάστηση αειφύλλων και πλατυφύλλων (αποτελούμενων από θαμνώδη, κυρίως από σχίνο, πρίνο, παλιούρι, κουμαριά, αγριελιά, γκορτσιά και ασπάλαθο) με ποσοστό κάλυψης 80%-100% και βραχώδεις εξάρσεις. Πεντακόσια ογδόντα στρέμματα έχουν καεί και η έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα από το 2005.
Προ της καταστροφής της από την πυρκαγιά η έκταση αυτή καλυπτόταν από δασική θαμνώδη βλάστηση αειφύλλων – πλατυφύλλων με ποσοστό κάλυψης 70%-90%. Η προς «αξιοποίηση» έκταση περιλαμβάνει 15 στρέμματα αγροτικής μορφής σήμερα, η οποία όμως στις αεροφωτογραφίες του 1945 εμφανίζεται δασικού χαρακτήρα, «εκχερσώθηκε κατά το παρελθόν και σήμερα καλλιεργείται γεωργικά». Επίσης άλλα 352 στρέμματα γεωργικής γης, η οποία αποτυπώνεται έτσι και στις αεροφωτογραφίες του 1945, του 1960, του 1969 και του 1986, και 64 στρέμματα χορτολιβαδικής μορφής, καλυπτόμενης από χορτολιβαδική βλάστηση (αποτελούμενη κυρίως από λαδανιά, αφάνα και αλογοθύμαρο). Το Δασαρχείο Αταλάντης, μετά τον έλεγχο της Προμελέτης, διαπιστώνει ότι τα σχεδιαζόμενα έργα δεν χωράνε στο 20% της έκτασης, αλλά απαιτούν υπερδιπλάσια.
Αναλυτικότερα, επισημαίνει ότι όσον αφορά την επιφάνεια κάλυψης τόσο των κύριων έργων του συγκροτήματος όσο και των συνοδών έργων αυτού, αλλά και των αθλητικών εγκαταστάσεων, του εσωτερικού οδικού δικτύου εξυπηρέτησης του έργου και των χώρων αναψυχής, όπως απεικονίζονται στο σχέδιο Γενικής Διάταξης, υπερβαίνει κατά πολύ το ποσοστό κάλυψης της συνολικής επιφάνειας (μόνο τα κτηριακά συγκροτήματα και τα γήπεδα γκολφ καλύπτουν περίπου το 40% της εξεταζόμενης έκτασης). Παρατηρεί δε ότι «ως εκ τούτου και εφόσον κριθεί οριστικά και αμετάκλητα με πράξεις της διοίκησης ή με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις ότι η εξεταζόμενη έκταση τυγχάνει εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 51, παρ. 4 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55, παρ. 13 του Ν. 4030/2011», η εταιρεία «Λοκρός Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» θα πρέπει στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να υποβάλει εκ νέου σχέδιο γενικής διάταξης των επί μέρους στοιχείων του έργου, προσαρμοσμένων στο 20% της κάλυψης. Επιπλέον, γήπεδο γκολφ σε έκταση 350 στρεμμάτων και οι οικιστικές μονάδες του ξενοδοχείου «Νότος», όπως και οι ανεξάρτητες κατοικίες σε έκταση περίπου 170 στρεμμάτων, «αναπτύσσονται εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα, η οποία έχει καεί κατά το παρελθόν και έχει κηρυχθεί αναδασωτέα» και ουδεμία επέμβαση επιτρέπεται από τη δασική νομοθεσία.
Εκτός του δασικού χαρακτήρα της έκτασης το Δασαρχείο Αταλάντης αναφέρεται εκτενώς και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης. Αποφεύγει να γνωμοδοτήσει ως προς την ΠΠΕ του έργου, εξηγώντας: “Καθόσον εκκρεμεί απόφαση της διοίκησης επί της ιεραρχικής προσφυγής της εταιρείας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, καθώς και το αν εμπίπτει αυτή στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας».
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Δασαρχείου: «Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί οι λόγοι που αναφέρει στην προσφυγή της η εταιρεία και κριθεί διοικητικά ή δικαστικά τελεσίδικα ότι η έκταση στην οποία θα κατασκευασθεί και αναπτυχθεί το εν λόγω έργο είναι ιδιωτική και δεν προστατεύεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τότε η υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια να γνωμοδοτήσει για το επιτρεπτό της εγκατάστασης, παρά μόνο για τις επιπτώσεις στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Στην περίπτωση όμως που κριθεί διοικητικά ή δικαστικά τελεσίδικα ότι η έκταση στην οποία θα κατασκευασθεί και αναπτυχθεί το εν λόγω έργο εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τότε η προτεινόμενη επέμβαση όπως αυτή αναλύεται στην εξεταζόμενη ΠΠΕ δεν είναι επιτρεπτή από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας καθόσον το συνολικό ποσοστό κάλυψης των τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο του 20% που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 51, παράγραφος 4 του νόμου 998/79 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55, παρ. 13 του Ν. 4030/2011».
Η «αξιοποίηση» της περιοχής εντάσσεται στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που ανέλαβε να προωθήσει ο υπουργός ΠΕΚΑ άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του, τον Ιούνιο του 2011…
 
Σταυρογιάννη Λ.
 08/04/2012  www.avgi.gr

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment