Ψήφισμα φορέων για τις ΜΠΕ στους υπό μεθόδευση Αιολικούς Σταθμούς στην Οίτης

Ψήφισμα των φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση για τις ΜΠΕ που αφορούν στους υπό μεθόδευση Αιολικούς Σταθμούς στις θέσεις «ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ» και «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» της Οίτης.

Σε συνέχεια διαβούλευσης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υπό τον τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 39 MWΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GREEN VELOCITY 4 M.Ι.Κ.Ε.» ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ» (15,6MW) KAI «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» (23,4MW) TΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΔΕΛΦΩΝ», η οποία ολοκληρώθηκε  την Πέμπτη 5 Μαίου 2022,   υποβάλλουμε συνημμένα, Ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο οι υπογράφοντες αιτούνται την απόρριψη της  ανωτέρω Μ.Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διαβούλευση -όπως προκύπτει από τα Σχόλια και τις  Παρατηρήσεις  66 Φυσικών  και Νομικών Προσώπων τα οποία συμμετείχαν στη διαβούλευση- οι γνωμοδοτήσεις ήταν αρνητικές σε ποσοστό 100%.

Στην διαβούλευση μεταξύ άλλων, συμμετείχαν και γνωμοδότησαν αρνητικά, οι Δήμοι Λαμιέων και Δελφών, Τοπικές Κοινότητες, Πολιτιστικοί Σύλλογοι,  Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Φυσικά Πρόσωπα.

Οι υπογράφοντες το συνημμένο Ψήφισμα παρακαλούμε : α) την  Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  να υιοθετήσει τις απόψεις της διαβούλευσης και του Ψηφίσματος, προβαίνοντας στη συνέχεια στις ενέργειες αρμοδιότητας της και β) τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας να προβεί σε  όλες τις  νόμιμες και απαραίτητες ενέργειες από  πλευράς του  για την απόρριψη της σχετικής Μ.Π.Ε με στόχο την οριστική και αμετάκλητη απόρριψη αδειοδότησης του έργου στις θέσεις ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ και ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ και γ) την Επιτροπή Περιβάλλοντος να προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητας της

Με εκτίμηση

Εκ μέρους των συνυπογραφόντων το υποβαλλόμενο ΨΗΦΙΣΜΑ

(για την σύνταξη, επεξεργασία και συντονισμό συγκέντρωσης υπογραφών μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΩΜΗΣ

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

Χρήστος Γιαννέλος                   Γεώργιος Πετσωτάς

τηλ. 6972839693                      τηλ. 6944358824

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.