Φαραωνικά κτήρια κατά τις υποδείξεις των «μεγάλων»

Φαραωνικά κτήρια, εκτός ανθρώπινης κλίμακας, κατά τις υποδείξεις των μεγάλων της κτηματαγοράς, τοποθετεί ο νέος Γενικός Κτηριοδομικός Κανονισμός στις πόλεις με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων σε όλη την ηπειρωτική χώρα, αλλά και σε Εύβοια και Κρήτη, όπως και σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Ταυτόχρονα αυξάνεται η εκμετάλλευση της γης και η υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με υπέρμετρη αύξηση των συντελεστών δόμησης, αφού πλέον δεν προσμετρώνται σε αυτόν πατάρια, σοφίτες, υπόγειοι χώροι στάθμευσης, κλιμακοστάσια κ.λπ.
Επιπλέον επαναφέρει διατάξεις του ισχύοντος ΓΟΚ που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ
για κατ’ εξαίρεση δόμηση των οικοπέδων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αρτιότητας, ενώ κάθε υπουργός, με απόφασή του, κατά παρέκκλιση κάθε κανόνα, σε εκτός σχεδίου περιοχές μπορεί να χωροθετήσει κτήρια, κτηριακές υποδομές και εγκαταστάσεις.
Σε συνέντευξη Τύπου χθες ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Ν. Σηφουνάκης επεχείρησε να εμφανίσει τους ουρανοξύστες που προβλέπουν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου ως εφαρμογή της αρχής της βιωσιμότητας συνοδεία εικόνων γενικώς από ακατονόμαστες… ευρωπαϊκές πόλεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 10, υπό τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές», σε οικόπεδα τουλάχιστον διπλάσιας έκτασης της ισχύουσας αρτιότητας κάθε περιοχής, ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου αυξάνεται από 10% έως 15%, όπως και το επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων επί του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους του κτηρίου.
Αυτό ορίζεται σε συνάρτηση με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της περιοχής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 15, π.χ. για συντελεστή έως 0,4 ύψος 10,75, για συντελεστή δόμησης 2 – ύψος 22,75, για συντελεστή δόμησης έως 2,4 ύψος 26 μέτρα, για συντελεστή δόμησης 2,4 και άνω το δεκαπλάσιο του επιτρεπόμενου συντελεστή, με μέγιστο ύψος 32 μέτρα.
Σε περιπτώσεις φυτεμένων δωμάτων σε νέα κτήρια προστίθεται ύψος ενός ακόμη μέτρου. Αν κατεδαφιστεί κτήριο τουλάχιστον 100 τετραγωνικών αυξάνεται ο συντελεστή δόμησης κατά 20%, όπως και το ύψος, με την προϋπόθεση μείωσης του ποσοστού κάλυψης κατά 20%. Για οικόπεδα άνω των 2.000 τ.μ αυξάνεται η επιτρεπόμενη δόμηση κατά 35%, με προσθήκη καθ’ ύψος μέχρι 30% επιπλέον του επιτρεπόμενου της περιοχής εφόσον αποδοθεί το σύνολο του ακάλυπτου χώρου σε κοινή δημόσια χρήση.
Για ιδιοκτησίες του Δημοσίου ή του Δήμου και προκειμένου να δημιουργηθεί «μητροπολιτικός πόλος πολλαπλών λειτουργιών ή και να εφαρμόζονται πρότυπα προγράμματα αστικής ανάπτυξης ή ανασυγκρότησης» θεσπίζεται κατά παρέκκλιση συντελεστής δόμησης με προσαύξηση 30% από τον ισχύοντα. Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου προσδιορίζεται γενικά στο 60% του οικοπέδου, έναντι 70% του ισχύοντος ΓΟΚ.
Σταυρογιάννη Λ.   01/03/2012

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.