Σκάνδαλο υποκλοπών και προαπαιτούμενα μπλοκάρουν τη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης!

Ηχηρό μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου: Η παράνομη παρακολούθηση είναι μη ανεκτή και αδικαιολόγητη, διαμήνυσε η Ρομπέρτα Μέτσολα

Οι εκταμιεύσεις των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης συνδέονται μεταξύ άλλων και με την προϋπόθεση του Κράτους Δικαίου, όρος που τέθηκε, προκειμένου να πιεστούν χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, οι οποίες είτε το παραβιάζουν είτε κινούνται στα όρια της παραβατικότητας.

Το σκεπτικό της Κομισιόν είναι πως, δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται κράτη με ευρωπαϊκά κονδύλια, από τη στιγμή που παραβιάζουν το Κράτος Δικαίου.

Οι υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, αποτελούν παραβίαση των όρων του Κράτους Δικαίου και θα αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα που θα κρίνει την εκταμίευση ή όχι των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και θα δοκιμάσει, γενικότερα, τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ηχηρό μήνυμα εστάλη χθες από το γραφείο της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. «Η παράνομη παρακολούθηση των επικοινωνιών μελών του Ευρωκοινοβουλίου είναι μη ανεκτή και αδικαιολόγητη» σχολίασε ο Γιούρι Λάας, εκπρόσωπος της κ. Μέτσολα.

«Τέτοιου είδους παραβιάσεις των αρχών και των αξιών που συνιστούν τη βάση του δημοκρατικού συστήματος δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ανεξάρτητα από το κράτος – μέλος στο οποίο λαμβάνουν χώρα», πρόσθεσε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αναθέσει σε ειδική επιτροπή να διερευνήσει τη χρήση του λογισμικού κατασκοπείας Pegasus στα 27 κράτη – μέλη.

Επίσης, η κ. Μέτσολα ζητάει τώρα από την επιτροπή να εξετάσει και την ελληνική υπόθεση υποκλοπών, με στόχο την κατάργηση τέτοιων παράνομων πρακτικών στην Ε.Ε., όπως είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπός της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη λάβει αρχικό αίτημα για πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές και θα μοιραστεί τα ευρήματά του «τις προσεχείς ημέρες».

Σημειώνεται, πως, αποκαλύψεις και σκάνδαλα συνδεόμενα με το Pegasus προκάλεσαν αναταράξεις σε άλλες χώρες της ΕΕ πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Πολωνίας.

Και 65 προαπαιτούμενα

Συγχρόνως η Ελλάδα, θα πρέπει να εκπληρώσει συνολικά  65 ορόσημα έως το τέλος του 2022, έτσι ώστε να λάβει δύο 2 δόσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Αυγούστου 2021 η Κομισιόν εκταμίευσε στην Ελλάδα με τη μορφή προκαταβολής το ποσό των 3,96 δισ. ευρώ. Ακολούθησε στις 8 Απριλίου 2022, η εκταμίευση της πρώτης δόσης, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,72 δισ. αφορά επιδοτήσεις και 1,84 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Έπεται η δεύτερη δόση ύψους 1,72 δισ. ευρώ, η οποία αφορά μόνο σε επιδοτήσεις και συνδέεται με την εκπλήρωση 25 ορόσημων, τα οποία έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2022.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταρρύθμιση για την απλούστευση της αδειοδότησης των ΑΠΕ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜμΕ μέσω συστήματος κουπονιών (voucher), το στρατηγικό σχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, και διά βίου μάθηση, ο καθορισμός των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και των POS με το Taxisnet, η παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών των ΜμΕ, ο οικονομικός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα και η δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων.

Η τρίτη δόση

Η τρίτη δόση ύψους 3,6 δισ. ευρώ εκ των οποίων 1,72 δισ. ευρώ αφορά επιδοτήσεις και 1,84 δισ. ευρώ δάνεια, συνδέεται με την επίτευξη επιπλέον 40 ορόσημων έως το τέλος του 4ου  τρίμηνου του 2022, γεγονός που καθιστά την έγκριση της εκταμίευσής της ακόμα πιο δύσκολη.
Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις που πρέπει ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους είναι οι ακόλουθες:

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας (ήτοι δεύτερος και τρίτος κύκλος του εξοικονομώ)
 2. Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης.
 3. Θέσπιση πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
 4. Εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς ηλεκτροκίνησης για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας από λεωφορεία.
 5. Νέο δίκτυο οπτικών ινών σε κτίρια και κατοικίες.
 6. Νέα νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης (χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων και των μετάλλων, του χαρτιού, του γυαλιού και του πλαστικού.
 7. Μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα ύδατα για την αειφόρο χρήση των πόρων.
 8. Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών, παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές, πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.
 9. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης, νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.
 10. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς.
 11. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης.
 12. Νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα.
 13. Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτοδιατροφικού τομέα (ήτοι ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής και γνωστικού γεωργικού περιβάλλοντος για την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων).

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.