Πως σχεδιάζει τις κατασχέσεις η Εφορία

Σταδιακά κλιμακώνονται τα αναγκαστικά μέτρα σε βάρος των οφειλετών της Εφορίας, που έχουν αρρύθμιστα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και φτάνουν μέχρι τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς.

Η πίεση για την ρύθμιση ή την ολοσχερή εξόφληση των χρεών προς την Εφορία ξεκινά με τηλεφωνήματα στους οφειλέτες και αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

Πρόκειται για διαδικασίες που προηγούνται των κατασχέσεων τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και ποσών εις χείρας τρίτων, όπως επίσης και των πλειστηριασμών που έπονται ως έσχατο μέτρο.

Στόχος είναι η επιτάχυνση της είσπραξης των συσσωρευμένων χρεών, τα οποία προσεγγίζουν τα 115 δισ. ευρώ, μέσω της άσκησης πίεσης στους οφειλέτες για να ενταχθούν σε κάποιες από τις ενεργές ρυθμίσεις.

Ωστόσο για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 36-72 και 120 δόσεων υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία αποκλείουν από τις ρυθμίσεις τους περισσότερους οφειλέτες.

Πιο συγκεκριμένα στους στόχους της ΑΑΔΕ, όπως περιγράφονται στον Απολογισμό της Αρχής, εντάχθηκε και η αποστολή ανά τρίμηνο ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους φορολογούμενους που χρωστούν στην Εφορία, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στόχος ο διπλασιασμός των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, καθώς και η επιτάχυνση των πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Τι προηγείται των κατασχέσεων

Τα βήματα που ακολουθεί η Εφορία πριν από την κατάσχεση είναι τα ακόλουθα:

  1. Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης, στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση, επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από τη διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.).
  2. Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων. Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία, πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους (μισθών από εργοδότες, συντάξεων από ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων από μισθωτές, λοιπών απαιτήσεων από τρίτους κ.λπ.). Στόχος της έρευνας είναι η επιβολή κατάσχεσης του ποσού που ο τρίτος (ο εργοδότης, το ασφαλιστικό ταμείο, ο μισθωτής κ.λπ.) πρόκειται να αποδώσει στον οφειλέτη του Δημοσίου. Η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί πριν αποδοθεί το ποσό στον οφειλέτη του Δημοσίου, δηλαδή όταν αυτό βρίσκεται ακόμη στα χέρια του τρίτου (του εργοδότη, του ταμείου, του μισθωτή κ.λπ.).
  3. Υπόλοιπο καταθέσεων. Αν υπάρχει υπόλοιπο καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί με την αποστολή ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην τράπεζα και έχει ως στόχο τη δέσμευση ποσού από το υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού του οφειλέτη, προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο. Η έρευνα για τον εντοπισμό απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων διενεργείται με αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Συστήματος Φορολογίας TAXIS, του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ή μέσω άλλων πηγών πληροφόρησης.
  4. Δημιουργία κατασχετηρίου. Δημιουργείται από το σύστημα TAXIS κατασχετήριο στα χέρια τρίτων ή στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων.      ΠΗΓΗ:https://www.sofokleousin.gr/pos-sxediazei-tis-katasxeseis-i-eforia

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.