Καταγγέλουν το ν/σ για την πρόσληψη δημοσιογράφων σε Δήμους και Υπουργεία που ακυρώνει πτυχία και αξιοκρατία

Σε καταγγελία για την πρόταση τροποποίησης του ν.3584/2007 για την πρόσληψη δημοσιογράφων στους δήμους και και σε υπουργεία, προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού.

Η πρόταση υποβλήθηκε στις 29/7/2019 από την ΠΟΕΣΥ μετά από συνάντηση με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κύριο Στέλιο Πέτσα. Η ΠΟΕΣΥ  προτείνει τα Γραφεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Υπουργείων και Δήμων να στελεχώνονται από δημοσιογράφους των Ενώσεων-Μελών της ΠΟΕΣΥ.

Η προτεινόμενη τροποποίηση  υιοθετεί όπως καταγγέλουν οι πτυχιούχοι δημοσιογράφοι, αθέμιτες και συντεχνιακές πρακτικές σε βάρος των πτυχιούχων  αλλά και του ιδίου του κράτους αφού ακυρώνει την αξιοκρατία και  τα τυπικά προσόντα.

Δείτε την καταγγελία

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού (ΠΣΕΕΔΗΜΜΕΠ), ο οποίος εκπροσωπεί τους αποφοίτους των Τμημάτων Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, θέλει να εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στην εν λόγω προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία στοχεύει στον να τροποποιήσει τους κανόνες για την στελέχωση θέσεων δημόσιας λογοδοσίας και ενημέρωσης, πλήττοντας την αξιοκρατία, αφού δεν προκρίνονται τυπικά προσόντα, αλλά η ιδιότητα μέλους ομοσπονδίας.
Τα ως άνω τρία Τμήματα ΑΕΙ Επικοινωνίας λειτουργούν πάνω από 30 χρόνια και παρέχουν επιστημονική εξειδίκευση ως προς τα αντικείμενα της Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε Δημοσίων Σχέσεων κ.λ.π, στα οποία σαφώς συμπεριλαμβάνεται και η Δημοσιογραφία.

Παρέχουν δε υψηλού επιπέδου προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και χορηγούν τίτλους σπουδών ΠΕ Επικοινωνίας σε ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες. Η πρόταση τροποποίησης, αγνοεί την ύπαρξη κωδικού ΠΕ Επικοινωνίας και αντ’ αυτού προτείνει τους ανύπαρκτους κωδικούς ΠΕ Δημοσιογραφίας, ΤΕ Δημοσιογραφίας και ΔΕ Δημοσιογραφίας, με αποτέλεσμα ελλείψει αυτών να δύναται να προσληφθεί βάσει νόμου οιοδήποτε μέλος της ΠΟΕΣΥ χωρίς τυπικά προσόντα!!!
Ακυρώνονται συνεπώς στην ουσία τα τυπικά προσόντα και η αξιοκρατία. Οι απόφοιτοι των τριών εν λόγων τμημάτων όχι μόνο πέτυχαν να εισαχθούν σε σχολές με υψηλή βάση εισαγωγής, αλλά είναι και ιδιαίτερα προσοντούχοι με γνώση ξένων γλωσσών, υπολογιστών, με Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα. Πως είναι δυνατόν ο νομοθέτης να αποκλείσει αυτούς τους υποψηφίους από το να κάνουν αίτηση και να μοριοδοτηθούν για θέσεις που άπτονται της επιστήμης τους;
Υπενθυμίζουμε, ότι η εγγραφή σε επαγγελματική ένωση δεν υποκαθιστά τίτλο σπουδών, ούτε αποτελεί ακαδημαϊκό προσόν. Φωτογραφίζονται επομένως, τα Μέλη της ΠΟΕΣΥ ως οι έχοντες τα τυπικά προσόντα για θέσεις που αποτελούν το κατεξοχήν επιστημονικό αντικείμενο του κωδικού ΠΕ Επικοινωνίας.

Επιπλέον εντύπωση κάνει, πως ως προσόντα προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ δεν νοούνται τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι ΠΕ Επικοινωνίας, ως είθισται σε κάθε ανάλογη δημόσια υπηρεσία. Τέλος, πρόσθετα κριτήρια όπως η προϋπηρεσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε οποιαδήποτε θέση, ευλόγως δημιουργούν απορίες για την αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων σε θέσεις που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία και κατάρτιση.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η πρόταση για το άρθρο 40 του επικείμενου νομοσχεδίου για το «Επιτελικό Κράτος», που θα ψηφιστεί άμεσα.
Η ΠΟΕΣΥ αυτή τη φορά προτείνει τα Γραφεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Υπουργείωννα στελεχώνονται από δημοσιογράφους των Ενώσεων-Μελών της ΠΟΕΣΥ. Συνεχίζει δε προτείνοντας να συσταθούν Γραφεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και σε άλλους φορείς της Διοίκησης, όπως σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ

Τα Γραφεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας είτε πρόκειται για Υπουργεία, είτε για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, είτε για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα απαιτούν υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό τόσο σε θέματα διαχείρισης του δημόσιου λόγου και της εικόνας ή ταυτότητας ενός Δήμου, όσο και σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και δεξιοτήτων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), στα οποία οι απόφοιτοι των τριών Τμημάτων ΑΕΙ ΠΕ Επικοινωνίας είναι άριστα καταρτισμένοι.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε να τεθεί ως ελάχιστη προϋπόθεση πρόσληψης από Υπουργεία, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε θέσεις δημόσιας λογοδοσίας, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων κ.λ.π, ο βασικός τίτλος σπουδών ενός από τα τρία ΑΕΙ ΠΕ Επικοινωνίας ή ισότιμος, ως πρόσθετα προσόντα μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στο ίδιο αντικείμενο, γνώσεις ΤΠΕ και ξένων γλωσσών και η ανακοίνωση των θέσεων να γίνεται με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ και μέσω της Διαύγειας.

Όπως δηλαδή γίνεται για τις περισσότερες θέσεις στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή η όλη διαδικασία να περνά μέσα από προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και όχι να εισαχθεί ακόμα μια εξαίρεση. Οι εξαιρέσεις και η πολυνομία είναι εκ των κεντρικών χαρακτηριστικών της νομοθέτησης, που έχουν πλήξει και θα εξακολουθούν να πλήττουν την αξιοκρατία στην Ελλάδα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας Μέσων και Πολιτισμού θα προσφύγει σε κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να αποέψει μια ενέργεια που στον πυρήνα της έχει τον αποκλεισμό υποψηφίων υψηλών προσόντων και την εύνοια απέναντι σε μέλη μιας ομοσπονδίας.

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment