Σχόλιο σε ερώτηση που υποβλήθηκε από 3 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τα Ιαματικά του Ν. Φθιώτιδας. Του Σπ. Αντωνίου

Του Σπύρου Αντωνίου Μεταλλειολόγου Μεταλλουργού Μηχανικού ΕΜΠ Μελετητή

 Σκοπός του σχολίου αυτού είναι να δείξει αν η υποβολή επερωτη-σεων, ερωτήσεων κ,λ,π, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, λειτουργεί θετικά, αφενός στην κατεύθυνση της προώθησης λύσης των προβλημάτων και αφετέρου στη δημοσιοποίηση και κατανόηση της πο-λιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

Και για να μιλήσω ειδικότερα.

Περιδιαβαίνοντας τον κυβερνοχώρο συνάντησα, σε διάφορα BLOGS, μια ερώτηση τριών Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, της περιφέρειας Στερεάς : Κριτσωτάκη Μιχάλη, Κυριακάκη Βασίλη και Αποστόλου Βαγγέ-λη. Η ερώτηση είχε αποδέκτες του ΥπουργούςΟικονομικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων και Τουρι-σμού και αφορούσε την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟ-ΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

Η ερώτηση ήταν τεκμηριωμένη με πολλά και χρήσιμα στοιχεία.
Το ερώτημα ωστόσο που μπαίνει είναι τούτο: ΠΟΣΕΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ κ.λπ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΟΣΟΙ λόγοι και συνεντεύξεις δόθηκαν γύρω από το πρόβλημα ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ, πόσοι τόνοι χαρτιού καταναλώθηκαν στα έντυπα μέσα για να προβάλουν όλα όσα θα γίνονταν. ΠΟΣΑ εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για να γίνουν όλα αυτά και πιο ήταν το αποτέλεσμα;
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ.

Πολλές και καλές ερωτήσεις γίνονται καθημερινά και από τους Βουλευτές των κομμάτων που κυβερνούν και ψηφίζουν όλα αυτά τα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα.

Θυμηθείτε τις ερωτήσεις για τα μεγάλα έργα στο Νομό της Φθιώ-τιδας που έκαναν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, πόσες συνεντεύξεις και ανακοινώσεις έκαναν τα γραφεία τύπου των αρ-μόδιων. Οι ερωτήσεις αυτές, κατά τη γνώμη μου ένα σκοπό έχουν : Να δώσουν τη δυνατότητα:

1.Στους ερωτώντες να προβάλλονται από τα ΜΜΕ, να αποκτούν αναγνωσιμότητα και υπεροχή έναντι των άλλων υποψηφίων, να εξα-σφαλίζουν έτσι την επανεκλογή τους σε περίπτωση εκλογών. Έχουν εύ-κολη πρόσβαση στους ψηφοφόρους.

2. Σ΄ αυτούς στους οποίους απευθύνονται οι ερωτήσεις κ.λπ να α-παντούν με στοιχεία, που τους παρέχουν οι ελεγχόμενες από αυτούς υ-πηρεσίες, στοιχεία που συνηγορούν τελικά υπέρ τους ( καθυστερήσεις, υπερβάσεις, ακυρώσεις κ.λπ ). Τρανό παράδειγμα η τοποθέτηση η α-πάντηση του κ. ΒΟΡΙΔΗ για το σκάνδαλο της Σήραγγας Καλλιδρόμου.

ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΩ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ, εκ μέρους των βουλευτών μας. Επιθυμώ να συμβάλω στο ΝΑ ΓΙ-ΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ καλοπροαίρε-τη ασφαλώς αλλά ατελέσφορη συνήθως και, όχι σπάνια, επικοινωνια-κά αρνητική.

Η λογική των ερωτήσεων από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, δείχνει να υπάρχει δυσκολία να κατανοηθεί ότι μετά τις ε-κλογές του Ιούνη ο ΛΑΟΣ ανέθεσε στο ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της ΑΞΙΩΜΑΤΙ-ΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ. Εμπιστεύτηκε το ΣΥΡΙΖΑ και από 4,6 % ( 315,122Ψή-φοι ) το 2009 τον έφερε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με 26,89 % ( 1,655,868 ψήφοι ). Ο ρόλος του πλέον είναι όχι απλά να καταγ-γέλλει αλλά και να προτείνει, ώστε να διεκδικήσει δυναμικά την εξουσία.

Η εντολή του λαού ήταν σαφής Ο ΣΥΡΙΖΑ ΝΑ ΕΚΛΑ΄Ι΄ΚΕΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΠΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΑΝ ΕΡ-ΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΝΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Για να έρθει η ώρα αυτή οι ερωτήσεις και επερωτήσεις δεν αρ-κούν. Χρειάζεται να πούμε καθαρά τι πρόκειται να κάνουμε εμείς.

Ένα παράδειγμα για το συγκριμένο πρόβλημα των ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗ-ΓΩΝ: ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ; Η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι απ-λή και σαφής. Ας μου επιτραπεί να κάνω μια πρώτη βασική προσέγγιση

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ :

α. Άμεση αλλαγή του συνόλου του νομικού πλαισίου που σχετιζε-ται με τις Ιαματικές Πηγές και ντε φάκτο πέρασμα όλων των Ιαματικών πηγών της χώρας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία θα αναλάβει τις δραστηριότητες αυτές με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, απαλλαγμένη από Δημοσιοϋπαλληλική λογική, με προσωπικό που θα επιλέγεται ΜΟΝΟ α-πό τη Διεύθυνση η οποία θα κρίνεται εκ του αποτελέσματος1.

Να μη δίνεται καμία κρατική επιδότηση της δραστηριότητας πέ-ραν αυτών που θα προβλέπονται από τον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος θα ψηφιστεί από τη νέα Βουλή 2.

β. ΟΙ επιχειρήσεις αυτές θα αποδίδουν Δημοτικό τέλος, το οποίο θα διατίθεται σε συνανθρώπους μας που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων των ιαματικών πηγών.

————————————————————————–

ΥΓ. 1. Επί του θέματος των προσλήψεων και τη σχετική νοοτροπία να φύγουν αυτοί και να έρθουμε εμείς, θεωρώ αυτονόητο ότι δεν έχει κα-μία σχέση με τις διακηρύξεις και τους στόχους μιας κυβέρνησης ΑΡΙΣΤΕ-ΡΑΣ.

2. Εξυπακούεται ότι τον τρόπο λειτουργίας, τις σχέσεις με εργα-ζόμενους, τις αμοιβές, το περιβάλλον κ.λπ θα εξειδικεύσει κα θα κατο-χύρωσει νομικά η νέα Κυβέρνηση.

Επί του θέματος αυτού, ωστόσο, θα επανέλθω σ΄ επόμενο άρ-θρο μου.

18 Δεκέμβρη 2012 Σπύρος Αντωνίου

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

3 comments

  1. Περιδιαβαίνοντας τον κυβερνοχώρο συνάντησα, σε διάφορα BL-OGS, μια ερώτηση τριών Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, της περιφέρειας Στερεάς : Κριτσωτάκη Μιχάλη, Κυριακάκη Βασίλη και Αποστόλου Βαγγέ-λη. Η ερώτηση είχε αποδέκτες του Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων και Τουρι-σμού και αφορούσε την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟ-ΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

  2. Την ίδια στιγμή όμως οι προοπτικές αυτές γεννούν διαφορετικού τύπου επιδιώξεις στην ομάδα του Αριστερού Ρεύματος. Σε κείμενο που αναρτήθηκε από το βράδυ της Πέμπτης σε ιστοσελίδα που εκφράζει τις θέσεις του Ρεύματος σημειώνεται μεταξύ των άλλων ότι «αυτήν την ώρα η χώρα χρειάζεται όσο ποτέ την Αριστερά για την εφαρμογή ενός εναλλακτικού ριζοσπαστικού προοδευτικού προγράμματος», με το συμπληρωματικό και καθόλου τυχαίο ερώτημα: «Η Αριστερά όμως μπορεί να ανταποκριθεί ή οι δυνάμεις της αλληλοεξοντώνονται και κινούνται σε τροχιές εκτός πραγματικότητας και εκτός των αναγκών που πιέζουν;». Κατόπιν αυτών διατυπώνεται νέα έκκληση για «ριζοσπαστικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ» και προσγείωση του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μια «ενωτική στρατηγική και σε ένα πρόγραμμα μετάβασης στον σοσιαλισμό, με επίκαιρους, άμεσους και ζωτικούς στόχους».

  3. Τραγικός ο Σεραφείμ.Ο ίδιος είναι φανατικά ρωσόφιλος και έχει βρίσει κατ επανάληψιν όλους τους θεσμούς της ΕΕ. Τώρα απειλεί ως αντίμετρο να χρησιμοποιήσει κατα του ΣΥΡΙΖΑ τους θεσμούς που καθυβρίζει.Αυτό θα πει τζάμπα μαγκιά.Μία εκκλησία που σώθηκε από την τύχη όλων των άλλων ορθόδοξων εκκλησιών χάρις στον Τσώρτσιλ,τον Τρούμαν και τον Ντελόρ και πουλάει αντιδυτικισμό.