Για τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Λαμιέων. Του Γιάννη Στρωματιά

Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων ανάμεσα στα άλλα, τυπικά κυρίως, θέματα συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία και δύο που αφορούσαν εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής για:
α. Έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού για μείζονα θέματα του Δήμου και
β. Σύσταση συμβουλίου στρατηγικού σχεδιασμού, γνωμοδοτικού χαρακτήρα,για την υποβοήθηση της εφαρμογής του σχεδίου αυτού.
Η παραπάνω πολιτική πρωτοβουλία , διαβάζοντας κάποιος το σχέδιο αυτό, ακόμα και αν συμφωνεί κατ’ αρχήν με την ουσία του, αποτελεί μία γενική παρουσίαση ιδεών και θεωρητικών κατευθύνσεων που όλες, κατά το μάλλον ή ήττον, οι Δημοτικές Αρχές ή και Παρατάξεις της αντιπολίτευσης είχαν και παρουσίαζαν ως μια γενική θεώρηση και μένει να αποδειχθεί, αν η σημερινή Δημοτική αρχή είναι δυνατόν να υλοποιήσει ή να προσπαθήσει  να επιχειρήσει κάτι τέτοιο.
Εκείνο όμως που πραγματικά τίθεται προς αξιολόγηση, είναι η πολιτική πρωτοβουλία για την σύσταση του παραπάνω συμβουλίου, για το οποίο είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη και να αναφερθούν και τα εξής:
Σύμφωνα με τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές:
_Η Εκτελεστική επιτροπή
_Η Οικονομική Επιτροπή με πολύ μεγάλες και σοβαρές αρμοδιότητες, σε βάρος των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου με τις νέες ρυθμίσεις εν μέσω Δημοτικής περιόδου,
_Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
_Η Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων αλλά και δημοτών
_Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου λειτουργούν και κάποιες άλλες επιτροπές, όπως υγείας, ισότητας, περιβάλλοντος κλπ.
Από τις παραπάνω επιτροπές, μέχρι στιγμής, λειτουργεί τακτικά αλλά και ουσιαστικά μόνο η Οικονομική λόγω των παραπάνω σοβαρών για τον Δήμο αρμοδιοτήτων της….
Η Επιτροπή ποιότητας ζωής συνεδρίασε ελάχιστα, δύο η τρεις φορές σε εννέα μήνες….
Η Επιτροπή Διαβούλευσης μια μόνο φορά για την τυπική έναρξη της…..
Η Εκτελεστική επιτροπή συνεδρίασε, τηρουμένων των αναλογιών, ελάχιστα…..
Οι συσταθείσες από το Δημοτικό Συμβούλιο επιτροπές είναι αλήθεια ότι συνεδρίασαν αρχικά, αλλά κατόπιν και αυτές ακολούθησαν την πεπατημένη του Δημαρχοκεντρικού συστήματος….
Στις παραπάνω ελλείψεις θα πρέπει,εκ των πραγμάτων,να επισημανθεί και η μη υλοποίηση της εξαιρετικής νομοθετικής ρύθμισης για τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης,η οποία στερεί τον αδύναμο κυρίως δημότη από τις πιθανές αυθαιρεσίες της Διοίκησης και τον Δήμο από την θεσμική συνδρομή σε έλεγχο πιθανής κακοδιοίκησης……
Και ενώ όλα τα παραπάνω είναι υπαρκτά, αναρωτιέται κανείς ποια είναι η χρησιμότητα του συμβουλίου στρατηγικού σχεδιασμού και μάλιστα με θεσμικά πρόσωπα εκτός του Δήμου, τα οποία στο τέλος τέλος μπορούν κάλλιστα να καλούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο για διαβούλευση και προτάσεις, όπως κατά κόρον μέχρι σήμερα συμβαίνει??
Επίσης πως μπορεί να είναι χρήσιμο και κυρίως ουσιαστικής σημασίας το συμβούλιο αυτό, όταν εννέα και μισό μήνες δεν έχει παρουσιαστεί από την ηγεσία του Δήμου κανένα τεκμηριωμένο και ουσιαστικό πολιτικό και αυτοδιοικητικό πλαίσιο συνεργασίας και σχεδιασμού στα πλαίσια του Δημοτικού συμβουλίου αλλά ούτε και ανάμεσα στις δύο συνεργαζόμενες Παρατάξεις της ενιαίας Δημοτικής Αρχής??
Θεωρώ ότι τελικά η ρύθμιση αυτή είναι καθαρά επικοινωνιακή και όχι ουσιαστική, στον βαθμό που δεν λειτουργούν ουσιαστικά και παραγωγικά οι ήδη παραπάνω θεσμοθετημένες επιτροπές πλην της Οικονομικής και δεν έχει, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, παρουσιαστεί ένα σοβαρό και ουσιαστικό πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής ούτε καν στην συνεργαζόμενη Παράταξη, δηλαδή  αυτή του συνδυασμού,στον οποίο συμμετέχω. …
Τέλος σε κάθε περίπτωση γεννιέται το ερώτημα γιατί δεν προβλέφθηκε να συμμετέχει ο Δήμαρχος του τελευταίου προκαποδιστριακού (μικρού Δήμου) στο παραπάνω συμβούλιο??
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Α’ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΛΑΜΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ»

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment